SUPER RABATY! Więcej kupujesz, więcej zyskujesz. Rabat na wszystkie meble, akcesoria i AGD. Regulamin promocji.

Promocja z okazji Walentynek

Goszcz, dnia 4.02.2022 r.

 

Regulamin promocji „Promocja z okazji Walentynek”

 

 1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady na jakich odbywa się promocja pod nazwą „Promocja z okazji Walentynek” (dalej: Promocja).
 2. Organizatorem Promocji „Promocja z okazji Walentynek” jest Fabryka Mebli BODZIO Bogdan Szewczyk Sp. j., z siedzibą w Goszczu, ul. Sycowska 16, 56-416 Twardogóra, Polska, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: KRS 0000203107, REGON 93298909600000, NIP 9111852372 (dalej: Organizator).
 3. Promocja rozpoczyna się w dniu 07.02.2022 r. i trwa do 14.02.2022 r. lub do wyczerpania zapasów.
 4. Promocja jest prowadzona we wszystkich otwartych sklepach stacjonarnych Organizatora na terenie całej Polski oraz w sklepie internetowym.
 5. Udział uczestnika w promocji oznacza akceptację zasad promocji zawartych w niniejszym Regulaminie.
 6. Klient może skorzystać z Promocji wielokrotnie w czasie jej trwania, ale tylko raz podczas dokonywania pojedynczego zakupu.
 7. Promocja nie łączy się z innymi rabatami i akcjami promocyjnymi.
 8. Promocja obejmująca rabat w wysokości 20% dotyczy wyłącznie wybranych artykułów wyposażenia wnętrz dostępnych w sklepie stacjonarnym w chwili dokonywania zakupu oraz przy zakupie w sklepie bodzio.pl produktów dostępnych w chwili zakupu. Artykuły, które ta promocja obejmuje zostały podane w piśmie z dnia 04.02.2022r. Wszelkie informacje dostępne są u sprzedawcy.
 9. Promocja nie dotyczy jakichkolwiek mebli, dodatkowych elementów meblowych, akcesoriów meblowych, sprzętów AGD i doróbek wykonywanych na indywidualne zamówienie Klienta.
 10. Promocja polega na przyznaniu Klientowi rabatu o wartości wskazanej w ust. 8 na kupowane produkty objęte Promocją. Rabat naliczany jest od regularnych (bazowych) cen sprzedaży przez sprzedawcę przy kasie przy dokonywaniu zakupu.
 11. Rabatu nie można wymienić na ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy.
 12. Organizator nie odpowiada za nieprawidłowe korzystanie z Promocji.
 13. Zwroty produktów zakupionych w ramach Promocji oraz ich reklamacje mogą być dokonywane na ogólnych zasadach stosowanych przez Organizatora i będą rozpatrywane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 14. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako:
  1. zmiana przepisów prawa regulujących zasady i organizację przeprowadzania Promocji, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki organizatora i uczestników Promocji;
  2. przedłużenie lub skrócenie terminu obowiązywania Promocji, spowodowanej w szczególności wyczerpaniem stanów magazynowych;
  3. zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi.
 15. Zmiana Regulaminu nie wpływa na zakupy dokonane w ramach Promocji przed dokonaniem jego zmiany.
 16. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.