SUPER RABATY! Więcej kupujesz, więcej zyskujesz. Rabat na wszystkie meble, akcesoria i AGD. Regulamin promocji.

Regulamin planera 3D Bodzio

Regulamin korzystania z usługi projektowania w ramach udostępnianego przez serwis www.bodzio.pl oprogramowania netDecor, z dnia 19.01.2021

 

 1. Regulamin określa zasady korzystania przez klientów Fabryki Mebli Bodzio Bogdan Szewczyk Sp.J. (dalej jako „Sprzedawca”) z usługi samodzielnego projektowania wnętrz w programie netdecor (dalej jako „Usługa”) dostępnego na stronie internetowej bodzio.pl jako opcja „Planer 3D” w menu serwisu.
 2. Usługa obejmuje:
  a) możliwość wykonania przez Użytkownika wizualizacji wnętrza (dalej jako „Wizualizacja”), zgodnie z postanowieniami Regulaminu i z uwzględnieniem szkicu pomieszczenia, który opracowywany jest przez Użytkownika poprzez wprowadzenie danych obejmujących powierzchnię, wymiary i kształt pomieszczenia, którego ma dotyczyć Wizualizacja,
  b) poglądowy rysunek z uwzględnieniem wymiarów elementów zabudowy oraz podanych przez Użytkownika wymiarów pomieszczenia,
  c)możliwości pobrania przez Użytkownika opracowanej Wizualizacji w formacie pdf,
  d) podsumowanie produktów wybranych przez Użytkownika do Wizualizacji wraz z wyszczególnieniem ich orientacyjnych cen oraz z ich powiązaniem z ofertami sprzedaży udostępnianymi w serwisie bodzio.pl. Orientacyjna wycena sporządzana jest w oparciu o ceny zawarte w serwisie bodzio.pl i obowiązuje w chwili sporządzenia Wizualizacji (ostateczna cena zależna jest od ceny obowiązującej w chwili dokonania ostatecznego zakupu). Wycena nie obejmuje: kosztów wysyłki/dostarczenia produktów, kosztów materiałów pomocniczych (np. klejów), kosztów robocizny, innych kosztów związanych z wykończeniem.
 3. Usługa nie obejmuje czynności związanych z pomocą Użytkownikowi w opracowywaniu Wizualizacji, którą to Wizualizację Użytkownik opracowuje samodzielnie, z użyciem własnego sprzętu komputerowego. Ponadto Usługa nie obejmuje także czynności związanych z realizacją projektu objętego Wizualizacją, w tym sprzedaży, dostawy, montażu produktów oraz prac instalacyjnych.
 4. Poprawne działanie oprogramowania netDecor wymaga korzystania przez Użytkownika z aktualnych wersji przeglądarek internetowych: Firefox, Edge i Google Chrome. Ani Sprzedawca, ani Twórca oprogramowania netDecor, nie gwarantują prawidłowego działania oprogramowania w przypadku korzystania przez Użytkownika z innych przeglądarek internetowych, niż wymienione w zdaniu poprzednim lub korzystania z tych przeglądarek w nieuaktualnionej wersji.
 5. Usługa udostępniana jest przez Sprzedawcę Użytkownikom nieodpłatnie i pozwala na wykonanie nielimitowanej ilości projektów przez Użytkownika, przy czym powstała przy użyciu oprogramowania Wizualizacji stanowi jedynie poglądowy szkic projektu i traktować ją należy jako wyłącznie materiał pomocniczy, ułatwiający Użytkownikom dokonanie wyboru produktów, w szczególności zaś Wizualizacja nie stanowi projektu w rozumieniu Prawa Budowlanego. Wizualizacja nie zawiera opracowania technicznego (w tym rysunków i schematów technicznych instalacji kanalizacyjnej, elektrycznej, sufitów podwieszanych etc.). Wszelkie wynikające z Wizualizacji pomiary są jedynie pomiarami ogólnymi (Wizualizacja nie uwzględnia takich parametrów jak grubość kleju, grubość płytki, krzywizny ścian itd.). Podobnie także ilość materiałów podana w ramach Podsumowania Wizualizacji jest ilością szacowaną, którą przed zamówieniem Użytkownik ma obowiązek zweryfikować na własną odpowiedzialność. Ponadto przed przystąpieniem do montażu zakupionych w serwisie bodzio.pl produktów, Użytkownik we własnym zakresie powinien zweryfikować wszystkie wymiary i inne parametry składające się na planowane przez niego zmiany aranżacyjne objęte Wizualizacją.
 6. Z uwagi na poglądowy charakter Wizualizacji, Sprzedawca oraz Twórca oprogramowania netDecor nie ponoszą odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z wykorzystaniem przez Użytkowania Wizualizacji, w tym w szczególności w zakresie jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy poszczególnymi parametrami produktów w stosunku do ich rzeczywistych parametrów.
 7. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek błędów w działaniu Oprogramowania powodujących różnice pomiędzy ceną wynikająca z oferty Sprzedawcy, a ceną wskazaną w Podsumowaniu Wizualizacji, wiążąca dla stron transakcji pozostaje cena określona przez Sprzedawcę.
 8. Wszelkie problemy i błędy w działaniu Oprogramowania Użytkownicy powinni zgłaszać do Działu Obsługi Sklepu Internetowego.
 9. Sprzedawca zastrzega możliwość zmiany Regulaminu pod warunkiem, że zmiany nie będą naruszały praw nabytych Klientów.
 10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują postanowienia regulaminu Serwisu www.bodzio.pl oraz prawa obowiązującego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 11. Regulamin udostępniany jest w serwisie internetowym www.bodzio.pl.