SUPER RABATY! Więcej kupujesz, więcej zyskujesz. Rabat na wszystkie meble, akcesoria i AGD. Regulamin promocji.

Regulamin promocji „Black Weekend”

Goszcz, dnia 06.11.2020 r.

 

Regulamin promocji „Black Weekend”

 

 1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady na jakich odbywa się promocja pod nazwą „Black Weekend” (dalej: Promocja).
 2. Organizatorem Promocji „Black Weekend” jest Fabryka Mebli BODZIO Bogdan Szewczyk Sp. j., z siedzibą w Goszczu, ul. Sycowska 16, 56-416 Twardogóra, Polska, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: KRS 0000203107, REGON 93298909600000, NIP 9111852372 (dalej: Organizator).
 3. Promocja rozpoczyna się w dniu 27.11.2020 r. i trwa do 29.11.2020 r. lub do wyczerpania zapasów.
 4. Promocja jest prowadzona we wszystkich sklepach stacjonarnych Organizatora na terenie całej Polski oraz w sklepie internetowym bodzio.pl .
 5. Udział uczestnika w promocji oznacza akceptację zasad promocji zawartych w niniejszym Regulaminie.
 6. Klient może skorzystać z Promocji wielokrotnie w czasie jej trwania, ale tylko raz podczas dokonywania pojedynczego zakupu.
 7. Promocja nie łączy się z innymi rabatami i akcjami promocyjnymi, a także wyprzedażami towarów poekspozycyjnych.
 8. Promocja obejmująca rabat w wysokości 30% dotyczy wyłącznie artykułów wyposażenia wnętrz dostępnych w sklepie stacjonarnym w chwili dokonywania zakupu oraz przy zakupie w sklepie bodzio.pl produktów dostępnych w chwili zakupu. Warunkiem skorzystania z promocji jest dostępność produktu w danym sklepie stacjonarnym. Przez artykuły wyposażenia wnętrz rozumie się w szczególności artykuły gospodarstwa domowego, akcesoria kuchenne, akcesoria łazienkowe, ceramikę, dekoracje i tekstylia.
 9. Promocja obejmująca rabat w wysokości 10% dotyczy mebli tapicerowanych- fotel Werina w materiale szlacheckim grafit- S2 dostępnego w standardowej ofercie organizatora oraz 30% rabatu na wersalki Bajka w materiałach welur kwiatowy (WK1 i WK3).
 10. Promocja „Black Weekend” nie dotyczy jakichkolwiek mebli twardych i innych niż wskazane w ust. 9 mebli tapicerowanych oferowanych przez Organizatora, a także dodatkowych elementów meblowych i doróbek wykonywanych na indywidualne zamówienie Klienta.
 11. Promocja polega na przyznaniu Klientowi rabatu o wartości wskazanej w ust. 9 i 10 na kupowane produkty objęte Promocją. Rabat naliczany jest od regularnych (bazowych) cen sprzedaży przez sprzedawcę przy kasie przy dokonywaniu zakupu.
 12. Czas realizacji zamówienia na meble tapicerowane objętych promocją wskazaną w ust. 9 wynosi 5 dni roboczych.
 13. Rabatu nie można wymienić na ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy.
 14. Organizator nie odpowiada za nieprawidłowe korzystanie z Promocji.
 15. Zwroty produktów zakupionych w ramach Promocji oraz ich reklamacje mogą być dokonywane na ogólnych zasadach stosowanych przez Organizatora i będą rozpatrywane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 16. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako:
  1. zmiana przepisów prawa regulujących zasady i organizację przeprowadzania Promocji, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki organizatora i uczestników Promocji;
  2. przedłużenie lub skrócenie terminu obowiązywania Promocji, spowodowanej w szczególności wyczerpaniem stanów magazynowych;
  3. zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi.
 17. Zmiana Regulaminu nie wpływa na zakupy dokonane w ramach Promocji przed dokonaniem jego zmiany.
 18. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.